Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào dưới đây về lưỡng tính sóng hạt là sai ?  

Phát biểu nào dưới đây về lưỡng tính sóng hạt là sai ?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào dưới đây về lưỡng tính sóng hạt là sai ?

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Bước sóng nhỏ thể hiện tính chất hạt

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn