Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là đúng?  Khi cho hai thanh kim loại

Phát biểu nào sau đây là đúng?  Khi cho hai thanh kim loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì có sự khuếch tán eletron từ kim loại có mật độ electron lớn sang kim loại có mật độ electron nhỏ hơn.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn