Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn