Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính thiên

Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính thiên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính thiên văn là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kính thiên văn có cấu tạo gồm: Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn