Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng: x = 2t2 – 3t + 5 (x: tính bằng mé

Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng: x = 2t2 – 3t + 5 (x: tính bằng mé

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng: x = 2t2 – 3t + 5 (x: tính bằng mét; t: tính bằng giây). Điều nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồng nhất với PT chuyển động thẳng biến đổi đều (x = {x_0} + {v_0}t + {1 over 2}a{t^2}) ta có

+ x0 = 5 m

+ v0 = - 3 m/s

+ a = 4 m/s2

=> PT vận tốc v = v0 + at = - 3 + 4t

=> Tọa độ của chất điểm sau 1 s là x = 2.12 – 3.1 + 5 = 4 m

Chọn đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn