Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quả nặng có khối lượng 500g gắn vào lò xo có độ cứng 50 N/m.

Quả nặng có khối lượng 500g gắn vào lò xo có độ cứng 50 N/m.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quả nặng có khối lượng 500g gắn vào lò xo có độ cứng 50 N/m. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, kích thích để quả nặng dao động điều hòa. Đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian như hình vẽ.  Phương trình dao động của vật là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tần số góc: (omega  = sqrt {{k over m}}  = 10(rad/s))  

Từ đồ thị ta có:

+ Biên độ dao động A = 8cm

+ t = 0 vật đi qua vị trí x = 4cm theo chiều dương => φ = - π/3(rad)

=> PT dao động của vật: x = 8cos(10t - π/3 ) cm

=> Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn