Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sóng điện từ có đặc điểm nào sau đây?

Sóng điện từ có đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng điện từ có đặc điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn