Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào:

Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào: Hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn