Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác dụng của nam châm điện trong thiết bị rơle dòng:      

Tác dụng của nam châm điện trong thiết bị rơle dòng:      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác dụng của nam châm điện trong thiết bị rơle dòng:

           


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Ý kiến của bạn