Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tia catốt là . 

Tia catốt là . 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tia catốt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chùm electron phát ra từ catốt bị nung nóng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn