Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tia hồng ngoại và tử ngoại đều không bị lệch trong điện trường.

Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh.

Tia tử ngoại có thể kích thích sự phát quang của một số chất.

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là các tia không nhìn thấy

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn