Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Tìm tập xác định của hàm số

 Tìm tập xác định của hàm số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn