Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phòng thí nghiệm, điều chế các chất khí K,L,M,N,G theo

Trong phòng thí nghiệm, điều chế các chất khí K,L,M,N,G theo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phòng thí nghiệm, điều chế các chất khí K,L,M,N,G theo sơ đồ sau:

Cu + H2SO4 đặc    → K ­↑+ ....

FeS + HCl  \overset{t^{0}}{\rightarrow}  L ↑­  +....

H2O2  \overset{MnO_{2}}{\rightarrow}   M↑ ­ +....

CaC2 +  H2O   → N ↑­ + ....

Al4C3 + H2O   →     G ­↑ + ...

Số chất khí có thể làm mất màu nước brom là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

K là SO2  ; L là H2S ; M là O2 ; N là C2H2 ; G là CH4

=> Chất khí làm mất màu dung dịch brom là  SO2 ; H2S ; C2H2

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn