Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính giá trị của biểu thức A khi x = 14.

Tính giá trị của biểu thức A khi x = 14.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính giá trị của biểu thức A khi (x = frac{1}{4}.)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Với (x = frac{1}{4};;left( {tmdk} right)) ta thay vào biểu thức A ta được:

(A = frac{2}{{sqrt {frac{1}{4}}  - 1}} = frac{2}{{frac{1}{2} - 1}} = frac{2}{{frac{1}{2}}} = 4.)

Vậy (A = 4) khi (x = frac{1}{4}.)

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn