Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Trên mặt chất lỏng tại hai điểm S1 và S

  Trên mặt chất lỏng tại hai điểm S1 và S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 

Trên mặt chất lỏng tại hai điểm S1 và S2, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 5cos40πt ( với uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M trên mặt chất lỏng cách đều hai nguồn S1, S2 dao động  với biên độ

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Vì hai nguồn cùng pha

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn