Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trên một sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm

Trên một sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên một sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1 và t2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết t2 - t1 = 0,11 s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Chu kì dao động của sóng có giá trị là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong cùng khoảng thời gian t2 – t1, điểm N đi từ vị trí 0,35 đến biên A, còn M vẫn có li độ 152 nên nó đi từ li độ 1,52 đến biên rồi quay về 1,52.

Biểu diễn li độ của M và N theo thời gian:

Từ hình vẽ ta được:

(cos alpha =frac{0,35}{A})

(cos frac{alpha }{2}=frac{1,52}{A})

Từ hai phương trình trên ta tính được góc α = 800 ứng với 11/50T

Vậy 0,11 = 11/50T hay T = 0,5s

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn