Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trộn 50ml dung dịch NaOH 0,1M với 50ml dung dịch HCl 0,1M. p

Trộn 50ml dung dịch NaOH 0,1M với 50ml dung dịch HCl 0,1M. p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trộn 50ml dung dịch NaOH 0,1M với 50ml dung dịch HCl 0,1M. pH của dung dịch thu được sau phản ứng là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta thấy: nNaOH = nHCl = 0,005 mol

=> NaOH phản ứng vừa đủ với HCl

=> Sau phản ứng thì dung dịch chỉ có NaCl => pH = 7

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn