Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong dao động điều hòa thì gia tốc

Trong dao động điều hòa thì gia tốc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong dao động điều hòa thì gia tốc


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D.

Gia tốc có độ lớn giảm khi vận tốc tăng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn