Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong dãy các chất sau dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh

Trong dãy các chất sau dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong dãy các chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A loại vì C6H6 không là chất điện li

B đúng

C loại vì H2S là chất điện li yếu

D loại vì H2S là chất điện li yếu

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn