Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cá

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm .Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là  2m.Nguồn sáng phát ánh sáng trắng  có bước sóng trong khoảng từ 380nm đến 760nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2cm . Trong các bước sóng  của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là:

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X= k

380.10-9  ≤   ≤ 760. 10-9

6,57 ≤ k ≤ 13,1

=>  λmax =  = 7,14.10-7 (m) =714nm

Chọn đáp án: A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn