Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung hòa dung dịch chứa 5,9 gam amin X no, đơn chức, mạch h

Trung hòa dung dịch chứa 5,9 gam amin X no, đơn chức, mạch h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung hòa dung dịch chứa 5,9 gam amin X no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch HCl, thu được 9,55 gam muối. Số công thức cấu tạo của X là: 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Cho amin tác dụng với HCl: (PP Giải bài tập dùng tăng giảm khối lượng)

Với amin A, có a nhóm chức, giả sử amin bậc I

         R(NH2)a + a HCl  R(NH3Cl)a

Số chức amin: a = nHCl : nA

Định luật bảo toàn khối lượng cho ta : mamin  + mHCl = mmuối

Lời giải :

Có : mMuối – mX = mHCl => nHCl = 0,1 mol

=> MX = 59g (C3H9N)

Các công thức cấu tạo thỏa mãn :

C – C – C – NH2

C – C(CH3) – NH2

C – NH – C – C

(CH3)3N

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn