Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ứng với công thức phân tử C3H6O2. Số đồng phân este là

Ứng với công thức phân tử C3H6O2. Số đồng phân este là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ứng với công thức phân tử C3H6O2. Số đồng phân este là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các đồng phân este có CTPT C3H6O2 là:

HCOOC2H5; CH3COOCH3 => có 2 đồng phân

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn