Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công xã Pari 1871

Công xã Pari 1871

I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ

1. Hoàn cảnh ra đời của công xã

- Năm 1870 – 1871: cuộc chiến tranh Pháp – Phổ.

- Ngày 4/9/1870: công nhân và tiểu tư sản đứng lên lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế => thiết lập chính phủ tư sản – “chính phủ Vệ quốc

- “Chính phủ Vệ quốc” > < quần chúng nhân dân

2. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871. Sự thành lập công xã.

- Mâu thuẫn giữa Chính phủ tư sản (ở Véc-xai) >< nhân dân ngày càng gay gắt, Chi-e tiến hành âm mưu bắt hết các ủy viên của Ủy ban Trung ương (đại diện cho nhân dân).

- Ngày 18 - 3 - 1871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri) - là nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng cuối cùng chúng đã thất bại. Chi-e phải cho quân chạy về Véc-xai. Nhân dân nhanh chóng làm chủ Pa-ri và đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời.

- Ngày 26 - 3 - 1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Những người trúng cử phần đông là công nhân và trí thức - đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri.

3. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri

- Hội đồng Cộng xã: cơ quan cao nhất của Nhà nước.

- Thành lập các Ủy ban lo các công việc:

+ Đối ngoại.

+ Tài chính

+ An ninh, xã hội.

+ Giáo dục.

- Chính sách:

+ Thành lập các lực lượng vũ trang – an ninh nhân dân.

+ Tách nhà thờ ra khỏi trường học.

+ Giá bán tối đa, lương tối thiểu.

+ Giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

4. Ý nghĩa lịch sử bài học của Công xã Pari

a. Ý nghĩa:

- Công xã Pari là mô hình thủ nhỏ của một xã hội mới.

- Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào công nhân.

b. Bài học:

- Cần phải có một Đảng chân chính lãnh đạo.

- Có sự liên minh công – nông.

- Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 8