Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương pháp giải bài tập hòa tan kim loại và chất rắn vào dung dịch axit

Phương pháp giải bài tập hòa tan kim loại và chất rắn vào dung dịch axit

* Phương pháp giải

- Kim loại phản ứng với axit thuộc phản ứng thế, kim loại đã thay thế nguyên tử H trong axit để tạo thành muối và giải phóng khí H2

PTHH tổng quát:

2R + 2nHCl → 2RCln + nH2

2R + nH2SO4 → R2(SO4)n + nH2

+ Nếu phản ứng cho cả 2 số mol chất tham gia => cần phải xét phản ứng dư, thừa

+ Vì sau phản ứng sinh ra khí H2 => mdd sau pứ = mkim loại + mdd trước pứ  - mH2  

+ Thể tích dung dịch sau phản ứng = thể tích dung dịch trước phản ứng

+ Đối với dạng bài toán tìm kim loại mà chỉ cho các nồng độ, không cho số mol cụ thể thì ta giả sử lấy 1 mol kim loại để thuận tiện tính toán.

+ Đối với dạng bài toán cho hỗn hợp 2 kim loại phản ứng, ta cần gọi số mol từng kim loại là x và y, lập hệ phương trình tìm x, y theo dữ kiện đầu bài.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN HÓA Lớp 8