Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

42 + 2.( x - 5 ) = 70

42 + 2.( x - 5 ) = 70

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,42 + 2.left( {x - 5} right) = 70)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},42 + 2.left( {x - 5} right) = 70,,,,,,,,,,,,,,,2.,left( {x - 5} right) = 70 - 42 = 28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( {x - 5} right) = 28:2 = 14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,, = 14 + 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,, = ,,,19end{array})

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn