Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

- 59 + 59:( 313 - 123 )                                                     

- 59 + 59:( 313 - 123 )                                                     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,,frac{{ - 5}}{9} + frac{5}{9}:left( {3frac{1}{3} - 1frac{2}{3}} right))


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,frac{{ - 5}}{9} + frac{5}{9}:left( {3frac{1}{3} - 1frac{2}{3}} right),,, = frac{{ - 5}}{9} + frac{5}{9}:left( {frac{{10}}{3} - frac{5}{3}} right),,,, = frac{{ - 5}}{9} + frac{5}{9}:frac{5}{3},,, = frac{{ - 5}}{9} + frac{5}{9} cdot frac{3}{5},,,, = frac{{ - 5}}{9} + frac{3}{9},,,, = frac{{ - 2}}{9},end{array})

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn