Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bậc của đa thức 2x^4 - x + 4x^3 - 2x^4 + 5 là:

Bậc của đa thức 2x^4 - x + 4x^3 - 2x^4 + 5 là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bậc của đa thức (2{x^4} - x + 4{x^3} - 2{x^4} + 5) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(2{x^4} - x + 4{x^3} - 2{x^4} + 5 = 2{x^4} - 2{x^4} - x + 4{x^3} + 5 = 4{x^3} - x + 5)

 

Bậc của đa thức bằng 3.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn