Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biện pháp điệp ngữ trong khổ thơ đầu thể hiện điều gì?

Biện pháp điệp ngữ trong khổ thơ đầu thể hiện điều gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biện pháp điệp ngữ trong khổ thơ đầu thể hiện điều gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tác dụng của biện pháp điệp ngữ: Sử dụng phép điệp từ có tác dụng tạo nhịp điệu, làm cho lời thơ giàu giá trị biểu đạt; qua đó tác giả nhằm nhấn mạnh niềm tự hào và chủ quyền của đất nước ta.

Chọn D.

Ý kiến của bạn