Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

“Quốc tộ như đặng lạc/ Nam thiên lí thái bình/ Vô vi cư điện các/ Xứ xứ tức đao binh” (Vận nước – Ph

“Quốc tộ như đặng lạc/ Nam thiên lí thái bình/ Vô vi cư điện các/ Xứ xứ tức đao binh” (Vận nước – Ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Quốc tộ như đặng lạc/ Nam thiên lí thái bình/ Vô vi cư điện các/ Xứ xứ tức đao binh” (Vận nước – Pháp Thuận)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bài thơ trên gồm có 4 câu thơ, mỗi câu thơ có 7 tiếng.

Chọn C.

Ý kiến của bạn