Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch n

Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn