Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các bình nước nóng năng lượng Mặt Trời được sử dụng phổ biến

Các bình nước nóng năng lượng Mặt Trời được sử dụng phổ biến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các bình nước nóng năng lượng Mặt Trời được sử dụng phổ biến hiện nay thường hoạt động dựa vào


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn