Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các khẳng định sau khẳng định nào SAI?

Các khẳng định sau khẳng định nào SAI?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các khẳng định sau khẳng định nào SAI?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A) Đơn thức (6{x^5}{y^2}) có bậc là: (5 + 2 = 7)

Đơn thức ( - {x^5}y) có bậc là : (5 + 1 = 6)

Vậy câu A) sai

B) Bộ ba số (5cm,13cm,12cm)là bộ ba số pythago nguyên tố.

Nó là bộ ba số pythago vì: ({13^2} = {12^2} + {5^2}) Nên tam giác có độ dài ba cạnh là (5cm,13cm,12cm)là tam giác vuông.

Vậy câu b) đúng.

C) Vì tam giác (ABC) là tam giác cân tại A nên góc B bằng góc C và bằng:

(angle B = angle C = frac{{{{180}^0} - angle A}}{2} = frac{{{{180}^0} - {{80}^0}}}{2} = {50^0})

Vì góc ngoài tại B của tam giác (ABC) kề bù với góc B. Nên góc ngoài tại B có số đo là: ({180^0} - angle B = {180^0} - {50^0} = {130^0})

Vậy câu C) đúng.

D) đúng

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn