Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cách tốt nhất làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện:

Cách tốt nhất làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cách tốt nhất làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thức tính công suất hao phí trên đường dây là:({P_{hp}} = frac{{{P^2}}}{{{U^2}}}.R)

Với một công suất phát P không đổi thì có 2 cách giảm hao phí:

+ Cách 1: Giảm R: Nếu R giảm 10 lần thì Php giảm 10 lần

+ Cách 2: Tăng U: Nếu U tăng 10 lần thì Php giảm 100 lần.

Nên người ta thường dùng cách thứ 2: tăng hiệu điện thế hai đầu đường dây

Chọn C

Ý kiến của bạn