Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu hình electron của nguyên tử X là [Ar]3d64s

Cấu hình electron của nguyên tử X là [Ar]3d64s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu hình electron của nguyên tử X là [Ar]3d64s2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X có phân lớp 4s → X thuộc chu kì 4

X có nhóm d, tổng số e trên lớp d và lớp ngoài cùng = 6+2 = 8

=> X thuộc nhóm VIIIB

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn