Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s2

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s2</sup

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hạt mang điện trong hạt nhân của X là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X có 13e => Số hạt mang điện = p + e = 26 hạt

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn