Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Câu nào đúng?

Câu nào đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nào đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Góc lớn hơn góc vuông là góc tù hoặc góc bẹt.

- Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù, góc vuông hoặc góc nhọn.

- Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù, góc vuông hoặc góc bẹt.

- Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc tù

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn