Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất hữu cơ X trong phân tử chứa vòng benzen và có CTPT là C

Chất hữu cơ X trong phân tử chứa vòng benzen và có CTPT là C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất hữu cơ X trong phân tử chứa vòng benzen và có CTPT là C8H10O2. Khi cho X tác dụng với Na dư thì thu được thể tích khí H2 đúng bằng thể tích hơi X tham gia phản ứng ( cùng điều kiện). Mặt khác khi cho X tác dụng với NaOH thì không xảy ra. Số đồng phân thỏa mãn là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X + Na dư thu được số mol H2 đúng bằng số mol X và X không phản ứng với NaOH

=> X có 2 nhóm OH không đính trực tiếp vào vòng benzen

=> Có 4 CT thỏa mãn : C6H5 – CH(OH) – CH2OH ;

        HOCH2 – C6H4 – CH2OH ( 3 CT ứng với 3 vị trí -o;-p;-m)

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn