Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếu một bức xạ có bước sóng  λ = 0, 48µm lên một tấm kim l

Chiếu một bức xạ có bước sóng  λ = 0, 48µm lên một tấm kim l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếu một bức xạ có bước sóng  λ = 0, 48µm lên một tấm kim loại có công thoát A = 2,4.10-19J. dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các êlectron quang điện và hướng chúng bay theo chiều véc tơ cường độ điện trường có E = 1000 V/m. Quãng đường tối đa mà êlectron chuyển động được theo chiều véc tơ cường độ điện trường xấp xỉ là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

+ Theo công thức Anh - xtanh :

({{hc} over lambda } = A + {1 over 2}m.{v_0}^2 Rightarrow {v_0}^2 = {2 over m}left( {{{hc} over lambda } - A} right))  (({m_e} = {9,1.10^{ - 31}}kg))

+ Ta có: (a = {F over m} = {{qE} over m})

+ Chuyển động của e là chuyển động chậm dần đều với vận tốc đầu v0 và gia tốc a

Electron dừng =>  v = 0 

( Leftrightarrow {0^2}-{rm{ }}{v_0}^2 = {rm{ }}2as Rightarrow s =  - {{{v_0}^2} over {2a}} =  - {{{2 over m}left( {{{hc} over lambda } - A} right)} over {2.{{qE} over m}}} =  - {{{{hc} over lambda } - A} over {qE}} Rightarrow s = 0,109cm)

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn