Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n và góc tới i sao cho tia p

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n và góc tới i sao cho tia p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n và góc tới i sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Hệ thức nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có hình vẽ sau:

 

Áp dụng công thức của định luật KXAS ta có sini = nsinr (1)

Do tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau nên ta có i’ + r = 900 nên i + r = 900

Suy ra sinr = cosi

Thay vào công thức (1) ta được sini = ncosi hay tani = n

Chọn đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn