Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,01 mol một este tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Na

Cho 0,01 mol một este tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Na

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,01 mol một este tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,2M, đun nóng. Sản phẩm tạo thành gồm một ancol và một muối có số mol bằng nhau và bằng số mol este. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một lượng vừa đủ 60ml dung dịch KOH 0,25M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,665 gam muối khan. Công thức của este đó là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi cho 0,01 mol este tác dụng với 0,02 mol NaOH thì: n NaOH : n este = 2. Mặt khác, số mol muối ancol thu được bằng số mol este. Vậy este có dạng là R(COO)2R’.

R(COO)2R’ + 2 KOH  R(COOK)2 +  R’(OH)2

0,015                      0,0075                   0,0075

BTKL => m R’(OH)2 = m este + 56 n KOH – m muối khan = 0,465 gam

=> M R’(OH)2 = 0,465 : 0,0075 = 62 (C2H4(OH)2)

=> M muối = 1,665 : 0,0075 = 222 – C4H8(COOK)2 => Este đó là: C4H8(COO)2C2H4

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn