Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3  và Cu tác

Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3  và Cu tác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3  và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2 gam Cu.  Khối lượng của Fe2O3  ban đầu là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn