Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau: (a) Fe

Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau: (a) Fe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau:

(a) Fe3O4 và Cu 1:1);

(b) Sn và Zn 2:1);

(c) Zn và Cu 1:1);

(d) Fe2(SO4)3 và Cu 1:1);

(e) FeCl2 và Cu 2:1);

(g) FeCl3 và Cu 1:1).

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn