Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các cặp ion sau trong dung dịch : (1); H+ và

Cho các cặp ion sau trong dung dịch : (1); H+ và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cặp ion sau trong dung dịch :

(1); H+ và HCO3-, (2); AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-,

(4): Ca2+ + HCO3-, (5). OH- và Zn2+, (6), K+ + NO3-, (7): Na+ và HS-;

(8). H+ + AlO2-.

    Những cặp ion nào phản ứng được với nhau:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

       Lưu ý phải nắm được kiều kiện để phản ứng xảy ra.

(1); H+ + HCO3- → CO­2 ­+ H2O.   (3) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ¯

(5). 2OH- + Zn2+ → Zn(OH)2 ¯       (8).H++ AlO2- +H2O → Al(OH)3¯

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn