Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây : (1) CH3</s

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây : (1) CH3</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây :

(1) CH3CH2COOCH3

(2) CH3OOCCH3

(3) HCOOC2H5

(4) CH3COC2H5

(5) CH3CH(COOCH3)2

(6) HOOCCH2CH2OH

(7) CH3OOC-COOC2H5

Những chất thuộc loại este là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn