Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau: (1): CH3 – CH2 – OH

Cho các chất sau: (1): CH3 – CH2 – OH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau:

(1): CH3 – CH2 – OH.

(2): CH3 – O – CH3.

(3): HO – CH2 – CH3.

(4) H – CH2 – CH2 – O – H.

Số chất biểu diễn cùng một CTPT nhưng khác CTCT là: (những chất giống hệt nhau tính làm 1 chất)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1), (3) và (4) là cùng 1 chất. (1),(3),(4) cùng CTPT với (2) là  nhưng khác CTCT

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn