Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các đa thức A = 3x^2 - 7xy - 34;B =  - 075 + 2x^2 + 7xy. Đa thức C thỏa mãn C + B = A  là:

Cho các đa thức A = 3x^2 - 7xy - 34;B =  - 075 + 2x^2 + 7xy. Đa thức C thỏa mãn C + B = A  là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các đa thức (A = 3{x^2} - 7xy - frac{3}{4};,B = - 0,75 + 2{x^2} + 7xy). Đa thức (C) thỏa mãn (C + B = A) là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}C + B = A Rightarrow C = A - ,B = 3{x^2} - 7xy - frac{3}{4} - left( { - 0,75 + 2{x^2} + 7xy} right) = 3{x^2} - 7xy - frac{3}{4} + 0,75 - 2{x^2} - 7xy = {x^2} - 14xyend{array})

 

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn