Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng: (a) Cl<sub>2</sub>  +  NaOH              

Cho các phản ứng: (a) Cl<sub>2</sub>  +  NaOH              

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng:

(a) Cl2  +  NaOH                                               (b) Fe3O4  +  HCl 

(c) KMnO4  +  HCl                                           (d) FeO  +  HCl 

(e) CuO  +  HNO3                                             (f) KHS  +  KOH 

Số phản ứng tạo ra hai muối là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

a) ; (b) ; (c)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn