Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau: (1) Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (t<

Cho các phản ứng sau: (1) Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (t<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau: (1) Cu(NO3)2 (to)→, (2)NH4NO2 (to)→,

(3) NH3 + O2 (to, Pt)→, (4)NH3 + Cl2 (to)→, (5) NH4Cl (to)→, (6) NH3 + CuO(to)→.

Các phản ứng đều tạo khí N2 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn