Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau :      2Cu(NO3)2

Cho các phản ứng sau :      2Cu(NO3)2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau :

     2Cu(NO3)2  rightarrow    2CuO  +  4NO2  +  O2   (1);

     2AgNO3 rightarrow    2Ag  +  2NO2  +  O2            (2)

CaCO3  rightarrow    CaO  +  CO2                          (3) ;  

2KMnO4  rightarrow   K2MnO4  +  MnO2  +  O2   (4);

 2KClO3  rightarrow    2KCl +  3O2                        (5) ;

2KNO3 rightarrow 2KNO2 + O2                              (6)

Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng là phản ứng oxi hóa- khử nội phân tử ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn