Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (1). Tinh bột và xen lulozo là đồng

Cho các phát biểu sau: (1). Tinh bột và xen lulozo là đồng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1). Tinh bột và xen lulozo là đồng phân của nhau vì đều có công thức phân tử (C6H10O5)n.

(2). Dùng dd nước Brom để phân biệt Glucozo và Fructozo.

(3). Dùng phản ứng tráng gương để phân biệt Mantozo và Saccarozo

(4). Tinh bột do các gốc Fructozo tạo ra

(5). Tinh bột có cấu trúc xoắn, Xenlulozo có cấu trúc mạch thẳng.

Số phát biểu đúng là: 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Sai . Vì 2 chất này khác M

(4) Sai. Tinh bột gồm các gốc Glucozo

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn